You can reach the roadmap we have prepared for institutions that want to work with elderly individuals from the link:

https://www.canva.com/design/DAFMS2zL9p4/kOU3JFDf7jeHLNsqU7Xxuw/edit?utm_content=DAFMS2zL9p4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.